Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERAFWEEZIGHEID. 9

dwaaling te onderrichten, zult gy in tegendeel haar dienen, door my de middelen te geeven, om haar tot haaren pligt weder te brengen; fpreek, zeg my uit goedheid, uit erkentenis, 't geen anderen my uit belang zullen zeggen: ik heb geen tyd te verliezen: of gy moet my alles ontdekken, of ik ga en roep een' der bedienden van myne vrouw, doe myn goud in zyne oogeu blinken, en 't geen de reden en myn verzoeken op uw hart niet konden te weeg brengen, zal myne beurs op het hart yan een elendig fehepfel uitwerken.

ambrozius, hem tegenhoudende.

Ach! myn waarde meester , wat wilt gy doen! wat middel!... Bedenk dat hy uwe echtgcnoote by u kon belasteren, de kwaadlpreekendhcid vermengen met de waarheid, die, helaas! maar al te fmartelyk is; en hoe meer leugens en fnoodheden hy u verhaalde, hoe beter hy zyne belooning zou oordeelen te verdienen. Wie een' dienstbode betaalt om zyn' meester te verraadcn, is altoos zeker van maar al te wel gediend te worden.

De heer de florville.

Wel nu , Ambrozius, bciet my dan maatregelen ïn 't werk te Hellen, die zo ftrydig zyn met myne gevvoone handelwyze.

ambrozius.

Beloof my, voor alles, dat gy van 't geen ik u A 5 2al

Sluiten