Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 27

SURREY.

'k Ben verr' van zulk een heil te (maken. Men heeft u kwalyk onderricht.

STAPLEY. Wat zegt ge my ? myn vrind! zou licht U eenig ongeval hierin tot hinder (trekken ?

SURREY. 'k Ben de ongelukkigfte der menfchen.

STAPLEY.

Ach', gy doet

My beven. Surrey! wil uw' rampfpoed my ontdekken. Ikdeele in uw verdriet, hoe 't noodlot grimme en woed'. SURREY. Myn hart brand om 't u te openbaren :.. Maar zweer my eerst dat gy'taanniemant zult verklaren.

STAPLEY. Welaan: ik zweer het u.

SURREY.

Het is aan u bekend Dat ik Amelia bemin. Nooit was 'er liefde Die heviger het hart eens tedrcn minnaars griefde. Myn heil (laat naderde ook in 't end': Ik (tond op 't punt van de eer der vrouwen, Myn waarde Amelia, te trouwen. Haar vader ,-Crom wel, vrind en maag', 't werkte alles meê

Om myn geluk ten top te heffen. Maar in een oogenblik voel ik door 't yslykst wee, Slechtsdoor een'enkel'mensch bewerkt,myn'boezcm treffen!

stap-

Sluiten