Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONÈELSPÈL. 35

TWEEDE T O O N E E L.

SURREY, alleen. Hoe voelt myn boezem zien verfcheuren! 'k Verlies dan alles! 't is gedaan. Amelia! Montrofe !o wreedaart, ach! uw vlugt verhaast myn (heven. Welaan: 'k verhinder dit. Ik moet die drift weêrftreven. Maar 'k voel de opoffering, die 'k doen wil, myne kracht Op 't verst' te boven gaan. Hoe fluit men best hun vlugten ?

De middlen, hiertoe uitgedacht, Zyn gruwlyk in myn oog, of doen my onheil duchten. De min zwaait in myn hart zyn' (taf als een tiran, Maar 't is onmooglyk dat hy de eer daaruit verbann'!

DERDE T O O N E E L.

SURREY, STAPLEY.

STAPLEY.

Vind ik u hier, mynheer ? k moet u iets openbaren Van 't allergrootst belang ,• 'k mogt zo terftond ontwaren, Dat Suffolks dochter door Montrofe noch deez' nacht Naar Vrankryk over word gebragt. SURREY. Ach! noem dien naam niet zonder beven, 'k Durfde in myn droefheid u te veel te kennen geveni Ik noemde mynen vrind aan u...! denk aan uw' eed, Dat gy hem nimmer zult verraden!

Ca staf-

Sluiten