Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEPEN van OORLOG. |

JUPITER.

Gebouwd voor het Collegie van Amflsrdam in het Jaar 1782, en liggende te Amjierdam.

Moet gekield en gekoperd worden. Is ver¬

der, op eenige weinige gebreken na, timmerklaar, toe welke te herftellen vereischt zouden worden. 4 Eike Balken . .10 Planken van 41 duim.

2 Krommers ; .10 4 >

30 Dekdeelen 3

Voorts Pik,Werk, Mosch, en andere kleinigheeden, alles, bencevens de arbcidsloonen voor 80 mannen in 8 weeken, ten beloope van . ƒ 8,000 Nog aan Koper, voor r . • 17,000

Vaatwerk . . • 6,000

Voor het ontbreekend waarloos Tou» werk , Vlagweik , Timmermans behoeften , enz. ... . 6,000

Zamen ƒ 37,000

VRYHEID,

Gebouwd voor Amfterdam, in het Jaar 1782, en liggende aldaar, in het dok.

Het Bovendek, Halfdek, Bak, en Loopgangen moeten vernieuwd; en voorts het Schip gekield en gekoperd worden.

A 3 Tot

Sluiten