is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport wegens den staat van 'slands schepen van oorlog en kleinere vaartuigen tot den zeedienst betreklyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J02 LYST der CIERINGEN van

LYST der CIERINGEN van KOSTEN voor 'sLANDS SCHEPEN.

Willem de Eerfte < . [/ 89,000

JuP,ter • • . ■ . . 37,000

V'yheid 122.800

Prins Maurits .... J93-3no

Staaten Generaal . . . 27,670

.... op ftapel . . . 445,roo

Revolutie .... 4,,500

Admiraal de Ruiter . . . 48,000

Wasfenaar .... 72,500

Hercules 53)040

Gelderland .... 90,680

Utrecht . . . ' . . 11.530

Dordrecht . . . . 22 ,co

Admiraal Tjerk Hiddes de Vries 106,040

Westvriesland .... 230,0*50

Noordholland . . . !. 164,320

Herfteller .... 143,030

Verwachting .... 126,000

Zevenwolden . . . . 221.950

Cerberus 115,900

pit!tP 147,510

Haarlem 177,900

Leiden 96,160

Gelykheid .... 2,880

- . . . op ftapel . . 300,000

Admiraal Piet Hein . . . 5>'5°

Admiraal M. H. Tromp . . 60,400

Bitavier 34,390

Traufporteere ƒ 3,189,100 Goes