Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

PLAN van Organifaüc van het Corps Zee Officieren, ten dienfle van de Bataaffche Republiek.

Art. i.

Het Corps Zee-Officieren zal beftaan uit

Een lieutenant.admiraal , met rang van Veldmarfchalk by de Armée te Lande.

NB. Deze Charge van Lieutenant Admiraal zal echter niet gewoonlyk worden begeven ; maar alleen in buitengewoane gevallen, wanneer uitfteekende verdienften, en ten diende des Vaderlands bedreven uitmuntende daaden ter Zee, zulk eene belooning van de Natie vorderen.

Vier vice-admiraals , met rang van Lieut. Generaal by de Armée te Lande.

Zes schouten by nagt, met rang van GeneraalMajor by de Armée te Lande.

Zes en dertig capiteins, met rang van Colonel by de Armée te Lande.

Zes en dertig capitein-lieutenants , met rang van Lieut. Colonel by de Armée te Lande.

Zes en dertig eerste lieutenants, met rang van Major by de Armée te Lande.

A a Twee

Sluiten