Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

lal d°°rZuak de' Vredesbreuk is, zich veel te fterk over het gedrag van Engeland 't onswaards uitgelaten, om met voeg Sns nü n £ Peekei te kunnen laten zitten. Haare eer is 'er te veel mede gemengd, en door ons niet te oS derfteunen zoude zy duidelyk tonen, dat de fep

*\Ja T' "ar6n Roem vorderc d«s , ons in jUe de daar uit onilaande gevolgen te handhaven Des voorziende, dat zy toch niet lange buiten he gel zou kunnen blyven, en met Engeland over

len TC r\kCni' ^ Zy fiiet Staatkundiger doen , dan zich als middelaresfe te (lellen en

teiJnTl C CC bÊWf£n die haar' ^raandoe'nde! terlens van eenen oorlog bevrydt.

Men zal zeggen, de Czarinne zich aan de Ge-

Dk is Mdf *« eenCn,°°rl0S m°eten treede* Uit is m de Theorie zeer fraay, dog in de practvk

zeer bezwaarlyk , ja fchler onmooghyL gé

Keyzenn van Rusland kan immers, volgens het

Tractaat der Gewapende Neutraliteit, niefweige

ren onze Koopvaardyers onder befcherming hafer

Oorlogfcheepen en Vlag te neemen. Hier uit

Cte" n0°dwend,'s T fP°edig aispufen oS dZvTTu" CenS de H«che Scheepen door Engelfche nagejaagd, hunnen toevlugt tot dé Rusfifche Vlag zullen nemen. Engeland met ons in oorlog zynde, zal klagen, dat de Rusfifche Scheepen daar toe niet bevoegd waren , en de

l Tv te buke" geSaan > of ^ omgekeerd, de Keyzennnezal zeggen, dat de Erigelfchen

haren

Sluiten