is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197 )

STAATSMAN.

VERVOLG

Van VRANKRYK.

HY hoopt, zegt hy,dat dc Franfche Kooplieden eens zullen nagaan, hoe veel zy tot dusverre gewaagd hebben, en hoe onzeker zy op Rusland handelden, en daar uit zullen oordelen, wat voordelen dit accoord hun aanbiedt, indien zy hem die zulks nu eenig in ftaat is in het klein te doen, de band wilden bieden, om het in 't groot uit te voeren.

De ware reden waarom'er geen vaste wiflèlcours is geregeld, tusfchen Vrankryk en Rusland, moet volgens hem hier in gezogt worden, dat 'er geen onmiddelyken of directen Koophandel tusfchen die beide Ryken plaats had. Engeland en Holland regelen den wisfelcours in Rusland, om dat zy 'er het fterkfte op handelen, en daarom fchryven zy anderen de wet voor , 't geen een groot bezwaar voor den Franfchen Koophandel is. Uit dit accoord met de Rusfifche Pachters is het te denken, dat 'er eene directe wisfel op Rusland zal ingevoerd worden.

Zyn voordel en plan welteruitvoergebragtwordendè, zal Vrankryk allcngskens eenen vasten en IV. Deel. G be-