is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 178)

P arysenaar.

Aan de vreemdelingen? .

Hollander.

Jaa; die zyn het veel al, welke de party van onze Vyanden trekken,- die zyn het veelal, om welke fommige gebooren Hollanders onverfchillig zyn omtrent het lot van onze Republiek.

Parysenaar.

ligtfng-'^6 ' geef my ^ omtrent eeniSe ver-

Hollander.

^■VUiSler! Z,edT veele J"aaren' zy° herwaards veele bovenlanders en andere vreemdelingen meestal volk, dat om geld en gaven tot de laagite daden bekwaam is, komen afzakken • deeze worden door een wonderlyke geneigdheid van onze Landaart niet alleen uit den drek, uit de armoede opgebeurd, maar zelfs den ingebooren Landzaat voorgetrokken; wanneer men de burgerlyke amptsbedieningen gadeflaat, dan ziet men dat veelen derzelven door vreemdelingen worden waargenoomen.

' P a-