Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten hoop liggende, den geest gaf, kwam 'er ryding dat hy reeds geftorven was. Aanftonds vloeiden de Hovelingen van alle kanten naar Caligula, die de naaste erfgenaam van het Ryk was; zo om hem geluk te wenichen , als van hunnen yver voor zynen dienst te verzekeren, Doch kort daarop kwam 'er een boodfchap , dat de Keizer , die eenigen tyd in een flaauwte gelegen had , weer bekomen was, en eenige verfrisüngen gevraagd bad , om zyn* geesten te verkwikken.

Een onvoorziene fchrik overviel hen allen op het ogenblik. De meesten verfpreiden zich en vlooden weg. Zommigen namen een treurig gelaat en fchyn van droefheid aan,- terwyl anderen zich zo onnozel hielden , als of "er niets gebeurd was. Caligula zelfs ftond Hom en fprakeloos , in itede van zo een heuchlyk vooruirdgt , het vonnis des doods verwagtende. Macro alleen (bleef onverfchrokken , en beval , na dat hy eerst de kamer had doen ruimen , dat men den ouden en zicltogenden man onder het gewigt van dekkleeden zoude fmooren.

In de gedenkfchriften van den Kardinaal de Retz, ontmoet men, onder andere goede dingen en verftandige aanmerkingen , dikwyls zeer fraaie fchilderingen van het Hof, Én«

zon-

Sluiten