Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5« )

zonderheid van dien tyd, toen de onlusten te Parys eerst een begin namen. Ik zal 'er eenigen van aanhalen.

„ Ieder, zegt hy, fpeelde toen , in \ „ Kon nglyk Paleis , doch meest m het Kabinei1, „ een byzonderen rol , en vertoonde de per„ fonafie die hy goedvond aan te nemen. „ De Coadjutor fpeelde den onnozelcn , en „ liet zich kvvanfuis van een ieder bedriegen. „ Mazarin wilde de onverzaagde fpeelen, en „ toonde uiterlyk meer moeds dan hy in het „ hart had. Nu en dan deed de Koninginne „ de groorile zagczinnigheid en bedaardheid „ blyken ; en nooit was zy ondertusfchen „ toormger en verbolgener."

„ De Hertog van Longueville geliet zich „ ten uiterlten bedroefd en aangedaan, ter„ wyl hy zich inwendig hartelyk verheugde , „ en 'er geen menfch was die 'er meer in groei„ de. De Hertog van Orleans toonde, als „ hy tot den Koning fprak , eenen geweldigen „ yver en ongemcene drift , maar een ogen„ blik daarna begon hy , zonder eenige aan-

doening ter waereld, weder volgens zy„ ne oude gewoonte op zyn duim te flui„ ten."

, De

Sluiten