Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*3 J

„ woede en razerny omileken, beneffens vol ?, agterdogt en wantrouwen."

. ^wwfcpoh U t^ipOLioil 303 'tp& „ In 't kort, de Koninginne en de Kardinaal zagen yder, die de waarheid fprak, voor een „ openbaren vyand, voor een aandryver, ten „ minden voor een geheimen begunfliger van „ s'Volks oproerigheid aan.

„ Kreeg openhartigheid, belluit hy; zo liegt „ een beloning, wie zou dan nog dwaas gC„ noeg geweest zyn, om zyne bediening en dc „ gunll van het Hof aan zyne openhartigheid „ te wagen ! Dus ging door gebrek van goe„ de onderrigting, van eerlyke en opregte raad,, gevers , en door de weinigen die 'er waren „ niet te geloven of verdagt te houden , de „ Staat byna te gronde."

Dit tafereel en^ al 't geen ik te voren gezegd heb , doet my het Hofleven als cen gevaarlyk kweekfchool aanzien. Hoe ligt kan een jongman in het kiezen tot zyne vrienden zich vergisfen , tusfchen den eerlyken, den braven, en den veinzende, lagen en bedorven Hoveling. Gaat hy 'er om zyne bevordering te maken , wat flappen moet hy daar toe al niet doen ! wat laagheden moet hy 'er al niet zien en zelfs ondergaan ! Ik heb geene kinderen, maar dat

zy

Sluiten