Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Gindsch loopt die luiaart Buurman Klaas!

Van werken weet hij niet; 't Is hem te veel, dat hij 't geraas

Een's hamer's hoort; — of ziet Naar d' arbeid van een Ambagts-man; Hij reikhalst liefst naar glas en kan,

Dan naar zijn tijdlijk heil. ■—■

Een Sjouwerman! — dat ben ik maar: 'k Heb een gering beftaan;

Maar 's avonds liaan mijn flofjens klaar, Om meé door 't Huis te gaan;

Dan rust ik uit, bij Vrouw en Kroost,

En 't arbeids loon, geeft hulp en troost, En ijver, lust en kracht. C 3

Sluiten