Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3°)

kop gevat en als muitmaakers geflraft, of ineen cachot gegooid worden. «ieenca-

T Dat zullen wy dan eens zien, maar onderden zouden wy op kosten van 'ongdyk buigen wel voorzien, en alles wat wy maar konden weggenomen hebben. Ik zie wel dat L armftè fchoon het meeste in getal de fterkite niet zyn om dat zy eikanderen niet weten by te Ln en

SSSÜte zyn' maar dat zaI ik hen weI ™

Retrt f Vefrf hfC ^ geIyk- Maar fiat, ik Item toe dat gy dan de overhand zoudt behouden

SdJttSS n°0dZaïn °m,te geho™en: dan vraag ik waar toe gy hem zult dwingen.

T. Dat heb ik immers zo gezegd- nm al 7vn T. Hoe zo?

L. Om dat uw kameraads, zo zy de fterkitert zyn, alles zullen plunderen, en al wat een ieder zal kunnen medepakken zal niet verdeeld worden ? 5 Sfvolg van zyn, dat veele dier armen eensklaps ryk zyn, tegen welke gy dan ook

zult

Sluiten