Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i» >

dat de muuren van het oude gebouw bij de vier voeten dik zijn , en een venfter niet grooter is, dan dat men 'er, naauwlijks, met het hoofddoor kan. Des is men, in eene warme lugtftreeje, van den zo noodigen, vrijen doortogt der lugt beroofd; en, daar een Bediende niet meer dan ée'ne kamer tot zijn gebruik kan hebben , waarin hij zijne Goederen bergt, en te gelijk moet flaapen, zult Gij ligt begrijpen, dat dit alleen in (laat is, om aanfteekende ziekten te veroorzaaken. Gelukkig zouden wij zijn, wanneer men een foort van Cafernen, met ruime vertrekken buiten het Fort, voor ons liet bouwen, waarin wij 's nagts mogten woonen. De kosten daartoe zouden niet groot zijn, gemerkt men de bouwftoffen in het Land kan hebben. In het vervolg meer, blijvende enz.

TWEEDE BRIEF.

Jn het Leger bij Ada, aan de rivier Volta, den 29 December 1783.

Pas had ik aan U mijn laatften Brief afgezonden, of ik kreeg, van den thans hier zijnden Gouverneur en Chef, den Heer kiöge, van Ada bij de rivier Volta, order om na beneden bij

hem

Sluiten