Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omftandiger heb gefproken. Bij Senegal daarentegen hebben zij een fraaij Etablisfement; maar de Negers van daar* zijn niet veel waardig; weshalven dè Franfche fchepen hunnen eigen handel voornaamlijk op de de laagere kust van Guinea, als Benin en Galbar, drijven. Doch deze plaatzen zijn in verre na niet in ftaat, om de bezittingen dier Natie in Westindien met flaaven te voorzien; en daarom ftaat het den flaavenfchepen aller Natiën vrij, hunne laadingen na Franfche eilanden, uitgenomen Domingo, te brengen, als waar de Koning , om zijne Natie tot den flaavenhandel aan te moedigen, aande fchepen voor de invoering van eiken flaaf een zekere fomme betaalt.

De vijfde Natie, bezittingen in Guinea hebbende , zijn de Deenen. Wij hebben thans vier Forten en zes Logien, of Factorijen. De Forten zijn Christiaansburg, Friedensburg, Königftein en Prinzenftein : Komptoiren , Labodei, Thesfing , Temma, Ponnij, Aflahu en Popo, welke in eene ftreek van 50 mijlen langs de zeekust liggen. In dezen afftand zijn wij,alleen meester van den handel, behalven eene tusfehen Christiaansburg - en Friedensburg liggende Engelfche Logie, Prampram genaamd. Dewijl ik van elke dezer plaatzen reeds afzonderlijk heb gefproken, wil ik het hier niet weêr herhaalen.

Het Opperbevel over alle onze bezittingen heeft de Gouverneur van Christiaansburg, welke als Chef het bevel over de overige voert. Hem is P a een

Sluiten