is toegevoegd aan uw favorieten.

Grammatica Latina Gerardi Joannis Vossii contracta

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t o 6 CnlloquhritmScholafiicorum

fibe uvas adferri. Exemplum ptierilis defiV". RICHARDUS. ROGERIüf'.

Siste parumper gradum, Rogeri, quo propen *• RO Refta domum. R Quideó? RO. Mater vult ra paucls conven.re. R. Nefqis, quamobrem ? RO. Nefcio, nifi iorté, ut veftimenta hyberna mihi facienda curet. R. Iftud e ,.v"!fi™le: j*ra enim '"ftac hyems. RO. Jam vifa fuut gelicidia 6c glacies etiam alicubi. R. His diebus vidi in loro montanos quofdam, qui dicebant, maenam vim niviura decidiffe fuperiori hebdómade, cum hic interea lentas pluvias tantum viderimus. RO. Ego quoque id ipfum audivi domi noftra; ex rtrftici's, qui trit.cum nobis advexerant. Sed cogor abuimpere fermonem, ne mihi irascatur mater. R. Sed heus tu . mi Rogeri, adfer mihi domo aliquot uvas: nam ampUffinia fuit vobisvindemia. RO. Adferam (ut fpero) utrique n&ftrüm affatim: nifi fiquid tbrté mater irata eft mihi. R. Iftud avertat üeu<.

COLLOQ. XXXIX. Argumentum . Stephanumin cubiculum euntem oratSitnon, ut fibi adfcrat cingulum.

SIMON, STEPHANUS

Quoafcendis? St. In cubiculum noftrura. S. Quid'eó?

1 St. Petitum thecam fcriptoriam. S. Adfer mihi cingulum eadem opera. St. Ubi eft? S. Super arcara meam. St. Adferam: fed tu me hic exfpeéta.S. Nufquam moveo.

COLLOQ. XL. Argumentum: Dives ex eccafione pauperi opem pollice-

tur. Deus hominum opera nos nee opinantes juvat.

Deus afficit animos ad bené agendum. üeus hominum

affeótus gubernat. Exemplum infigne caritatis ergapau-

peres.

TITUS, TULLIUS.

C^uid hic folus cogitas? Tu Meam deploro mifenam. T. Quamarn te afficit miferia? Tu. Heu (me mi.

fermn)