is toegevoegd aan uw favorieten.

Grammatica Latina Gerardi Joannis Vossii contracta

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Cor der ü Centuria. 2-33

vivo, ut eoprafente. Non poto, fed bibo, quantum fatis eft: ludo cüm tempus poftulat: non difcurro, fed cum bona matris venia in publicura prodeo, cmn aliquid habeo lieeotii. L. Etiam - ne matri tantoper fubditus es i M. jEque ac patri: quid enim putas? non - ne de utroque aaquale eft prsceptum Domini? Honora (inquit) patrem tuum, & matrem tuam. Qidd Ethnicus ille auctor drlrichorum moralium? / Dilige non cegrd caros pietate parentes : Nee matrem ofendas, dum vis bonus ejfe parenti. Quid Paulus nofter? Filii, obtdite (inquit) _ parentibus in Domino. Non ■ ne parentis nomme pater & mater continentur? L. Iftud a Latims obfervaturauftoribus M. Quin etiam , fi quod effet reverentie dilcnmen, videremur optimo jure plus deberc munbus: utqiix dolóres tautos, aclabores propter nos pertulennt. L. Wovi e*o ifta: & qua; dixifti, pincent mihtoriima. M. Cur ergo mihi ropugnabas? L. Ut ea quafi repugnantia nobis arcefferem fermónis materiam. Nam (uttute nofti) praxeptor f-penosexhortatur, ut noftrum otium in ejufmodi lermonibus impendamus. M. Bonum fanè otium, quod honesfto in negotio confumitur. L. Huc pertiner illud Afr.cani apophthegma, qui dicebat: Se nunquam minus ot.ofum effe quam cüm otiofus erat, ut ex Cicerone didm.mus. M Sed lam tempus monet, ut huic fermoni fmem limponamus L.Reftè mones: fortaffe enim. tua caufa ccena tardatu'r domi. M. Plura (fi Dominus permiierit) m proxlmo congreflu. L. Precor tibi noftem proiperam. M. Vt e<?o tibi placidam per membra quietem. Lt ego timp co'lloQ. XCIV.

Armmentum: Ab ohfervatore monetur quidamadolefcens, ut,in admonendo fratre natu menore fit dihgentior. Per^endum confianter in admonendis omnibus, praci■buï «ui nobis conjuncïi funt. Bon<e indolis fignum quoddam in puero. Exemplum fraterna; admomttoms. MARCUS obfervator, NICASIU'S. X^rater tuus femper in concione aut gerrit, aut inepp 5 tic»