Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het Slot Duivenvoorde, het oud Ridderlijk Stamhuis van eenen Tak des Geflachts van TVasfenaar, die fijnen naam daar van ontleende, in Rhijnland niet verre van Voorfchoten gelegen, leest men op twee groote Steenen, welke hier te lande gevonden, en in het bovenfte gedeelte der muur van den eerften ingang of voorhuis gemetzelt zijn , de volgende Romeinfche Opfchriften.

Opfchrift van den eerften Steen.

IMP. CAES. L. SEPTIMIVS SEVER VS AVG. ET M. AVRELIVS ANTONIN VS CAES. COH. XV. VOL. AtlMA MENTARIVM VETVSTATE CONLA BSVM RESTITVERVNT SVB VAL PV DENTE LEG. AVG. PR. PR. CVRANTE CAECIL. BATONE PRAEF.

A Dat

Sluiten