Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

met twee Ouderlingen üit.de Magiftraat, en twee uit de Gemeente, benevens éénen Boekhouder en vier Diakenen den Kerkenraad uitmaaken. Na het openvallen van de Predikantsplaats verkrijgt de Kerkenraad van de Magiftraat verlof om die te mogen vervullen, («) recommanderende de Magiftraat alsdan eenen Predikant of Proponent , welken ze tot de bekleedinge van dit Ampt bekwaam acht. De verkiezing der Ouderlingen en Diakenen gefchiedt, van jaar tot jaar, drie weeken f» voor Paasfchen. De verkooren Ouderlingen blijven ieder twee jaaren in bedieninge. De Boekhouder wordt uit de Diakenen, of uit de Gemeente, geëligeerd, tot eenen dienst van twee achtereenvolgende jaaren ,: wanneer' afgaande tot Ouderling mag verkooren worden. De Diakenen worden meede uit de Gemeente benoemd, en zijn ieder (x) verpligt te fungeren den tijd van

(«■) Raa^f. 2 Januarii 1723, 4 April 17*7, j Mai 177Ö. S Decemb. 1/92*' 30 J» wuarii I7£3., 1 —_ 10 Decentb. I/33(*) 3 April 1737'

Sluiten