Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiende* Eeuw. S1 on gelukkige regeering overleed hij, de Gyoötr bijgenaamd, in het jaar 973, en wierdt opgevolgd van zijnen zoon Otto den II, welke den 14 jan Wintermaand van het zelvde jaar op het RijksPaleis aan het Clooster Elten fchonk den KatenTol op den IJsfel, en wijders bevestigde de Giften aan het zelve Cloofter door zijnen Vader Otto den I in den jaar? 968 verleend. Hij hield'er ook 7>jn Hof in Lentemaand des. jaars 974, en bekrachtigde de Giften aan de Kerk van Minden voormaals gedaan.

In het jaar 983 overleden zijnde , wierdt hij door zijnen zoon, insgelijks Otto genaamd, opgevolgd. Koning Otto de III bevond zich in het jaar 985 tot het houden van eenen Landsdag te Nijmegen op het Rijks-Paleis, vergezeld van zijne Moeder Theophana Augusta, van den AartsBisfchop van Trier, den Hertog van Beijeren en andere Rijks-Grooten, en bevestigde op den n van Oogstmaand aldaar den Graaf van Holland Dirk den II in het bezit van eenige goederen, die hij te voren flechts van het Rijk te leen gehouden hadt.

TiiEOPiiANA Augusta, dógter van den Griekfchen of Conftantinopolitaanfchen Keifer Roma* mis de jonge, Stiefdogter van Keifer Niccphorus,

We-

Sluiten