Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Twaalfde E e' u w.

den II, de gedachtenisfe, nog heden, op eenen ileen is uitgedrukt.

In het jaar 1147 nield zich de Roomfch-Koning Conraad de III, Hertog van Swaben, eenigen tijd te. Nijmegen op, en bevestigde den 17 van Wijnmaand het Clooster te Werden in de verkregene voorrechten ten overftaan van den AartsBisfchop van Keulen, den Bisfchop van Munfter en andere Geestelijke en Waereldlijke Rijksgrooten. Keifer geworden zijnde vertoefde hij wederom eenige dagen te Nijmegen op het Rijks-Hof in het jaar 1150, vergezeld met een aantal van Hertogen , Graaven, Rijksvafallen en Bisfchoppen, onder welken Otto, Bisfchop van FrieCingen, zich bevond, en befliste het verfchil over de verkiezing van eenen Bisfchop van Utrecht. Ook bevestigde hij op den 17 van Bloeimaand aldaar van nieuw. de vcreeniging' en ondcrgefchikthcid der Monniken te Hastiers aan het Clooster van Vausfors, ten overftaan van verfcheidene Geestelijke perfonen.

Na den dood van Conraad den III in het jaar 1152 wierdt Fredericus Barbarosfa tot de Keiferlijke waardigheid verheven. Hij deed de Keiferlijke Burgt in het jaar 1155 in Voorigen luider herftellen en veriterken, en de Stad Nijmegen

met

Sluiten