Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4 >

Enkel zijne almagt! ... o! zij verdomt mij reeds! ...

Zie, hoe Flij alles alles ten yoorfchijn riep! —■

Zie, hoe, door Hem, ontelbre bollen, Miljoenen zonnen, ordenlijk wandlen!

Enkel zijn wijsheid! ... wee mij! ik beef te rug! ... Eindloos, gelijk Hij, eindloos is zijn vernuft.

En, kunt ge? zie dan 't minde dofje

Tot wat een oogmerk is 't niet gefchapen!

Goedheid en Liefde draalen zijn aanzicht uit. Recht en gerechtig is a! zijn handeling.

Groot en onmeetbaar in zijn wezen, Schemeren de oogen, die Hem doorzoeken!

Wie is de Sterlling, die Hem ooit kennen kan?

't Kleed zijner Godheid dekt Hem voor 't vraagend oog.

Wie boort 'er immer door zijn wolken? Wie zal tot binnen Zijn tenten nadren ?

Sluiten