Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*3)

2ie — myn ziel.' hoe in de paden

Van den afgelegen Hof,

De Onfchuld kruipt in 't vuile ftof: Hoe hy met den vloek beladen

Nooit van zondenfmet bemorst

's Hemels bitt're gramfchap torsent!

Zié — hoe Satans Legerbenden ,

Ziend' hun Wisfen val vooruit,

Trachten 't lievderyk belluit Van myn JeRis om te wenden:

Vallen met een helsclr beftaanj-

Op die tedere onfchuld aan l

Zie, hoe zilte tranenbeeken ,

Als getuigen van zyn leed,

Zie — hoe hier zyn bloedig zweef: Den befproeiden grond doorweeken! —

Hoor — hoe onder 't droev geklag

De aard weêrgalmt van 't* — „ Vader j Ach»

B 4 „ Va-

Sluiten