Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWYDE POEZY. 25

Bereiken wy de Zomerdagen,

Ons koorn en most wordt voorbereid.

?t Heelal moet van uw lof gewaagen.

„ Roemt 's Heeren goedertierenheid! "

De ryke Herfst, zoo gul in 't geeven,

Voorziet en mensch en vee met ooft;

Een voorraad voor het winterleeven. ,, De groote Schenker zy geloofd! "

De Vorsttyd flaat de koude handen

Aan de Aard', brengt wind, en fneeuw,en ys, Bevloert de zee, bedekt de landen.

Wat is de goede Schepper wys!"

Wie zoude, Aartsgoedheid! u uiet looven?

Hier voegt een Eng'lenmelody. 'k Erken, al gaat het my te booven,

En roem u in elk Jaargety.

B 5 DE

/

Sluiten