Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des VERTAALERS. xxm

vesten; intusfchen zijn 'er voorbeelden , dat de ■Ziekte ophield , zo dra de lijder zig na een warmer landflreek begaf, en wederom begon zo fchielijk hij wederom verder Noordwaards kwam. Hiermede komt over een de algemeene waarneming, dat de fcrophula gewoonlijk met den aankomst der koude begint, en zodra het weder gunstig word, bedaart.

De Schrijver heeft zo breedvoerig over de toevallige oorzaken gefproken, dat ik hier weinig of niet heb bij te voegen; alleen moet ik aanmerken, dat de beroemde de Haen, een groot vijand der inenting, hier aan dikwijls de fcrophula toefchrijft. Het is 'er verre van daan, dat de kinderziekte de fcrophula zoude veroorzaaken : ja zelf altoos verergeren. De Heer Cullen verhaalde ons in zijne lesfen een geval, het welk duidelijk het tegendeel bewijst. In een huisgezin, waarin verfcheidene kinderen waren , entede zijn Hooggel. alle deeze kinderen de pakjes in, uitgezonderd een kind , het welk zeer zwak en fcrophuleus was ; naderhand wierd de kinderziekte zo algemeen, dat men geen middel zag om dat kind van befmetting te bevrijden ; men befoot dan tot de inenting : het kind kreeg een aantal groote en onderfcheidene pokken , ronder dat dit den minsten invloed op de fchrophuleufe verzneeringen had; dan aanftonds na het aflopen der kinderziekte, begonnen alle de fcrophuleufe zweeren te heelen, zodat men dagt ie ziekte * * 4 hier

Sluiten