is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de ziekte en ontaarding der watervaten en klieren, gewoonlijk struma of scrophula genoemd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLIERZIEKTE of SCROPHULA. 59

koorts, die na de verfchillende omftandigheden meerder of minder is , genoegzaam elkander gelijk.

Indien de ziekte zig op eene der geledingen geplaatst heeft; word ze gemeenlijk witte «welling genoemd ; hoewel deeze naam gewoonlijk aan de fcrophuleufe aandoening der kniegeleding gegeven word , kan men dezelve aandoening der overige geledingen ook gevoeglijk met deezen naam beftempelen.

'Er kunnen ziektens der geledingen zijn , die van verfchillende oorzaaken afhangen ; 'maar ik zal mij alleen bepaalen bij dat zoort dat uit eene fcrophuleufe aandoening voortfpruit. De waterklieren , welke de geleding omringen, zijn dikwijls aangedaan en geven de waare witte zwelling; gelijk in andere aandoeningen der waterklieren , is deeze zwelling in den beginne weinig pijnlijk; 'er neemt alleen eene zekere ftijfheid en pijn in het buigen der geleding , of regtuitfteeken van het been , plaats. Bij een naaukeurig onderzoek vinden wij bij de geleding een of meer kleine gezwellen ; en wanneer deeze toeneemen , worden zij gevoeliger , en de werking der geleding word moeilijker, het been teert uit, het word gevoeliger s men ontdek eene golving , het vel

word