is toegevoegd aan uw favorieten.

Lucina ontdekkende de waare oorzaaken, der onkunde en onbekwaamheid van de meeste vroedvrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

Vroedkonst geen ftof voor onze Academiën in vroegere jaren is geweest; 'er wierd geen Vroedkonst op de Academiën te Leyden, Utrecht, Harderwijk, Franeker en Groningen geleert, derhalven alle die geenen welke de Gradus DoBoratus voordien tijd verkreegen , hadden geene gelegentheid, als door eigene oefening om van de Vroedkonst iets te leeren. Na het jaar 1747. heeft men de Theori beginnen te leeren , doch tot de Practijk heeft men tot heden toe, noch geen gelegentheid aan de Heeren ftudenten gegeven om te leren, zijnde dus verftooken gcbleeven van het aller nuttigde en nodigfte deel van de Vroedkonst.

Misfchien zijn 'er wel leermeefteren van de Vroedkonst geweest , welke alles bij overlevering van goede Schrijveren aan hunne discipelen voorgeleezcn hebben, vermits zij zelve nooit de uitoefenende Vroedkonst bij de hand gehad hebben. Ook zijn 'er onder de Profesfores artis ohftetricite geweest, die het gebruik der inftrumenten niet konden of durfden leeren ; want zij waren zelfs tegen het nuttig gebruik der inftrumenten, misfchien om dat zij, gelijk meer gaat, dezelve niet wel wisten te appliceeren.-

De jongst overledene Prof. Alhinus mijne geachte leermeefter, leerde wel is waar de Vroedkonst, maar gaf voor, dat men alles met de hand kon redden en men in de Vroedkonst geen inftrumenten nodig had, daar geoefende Vroedmeefters geen geloof aan flaan, zedert dat de Hoogleeraar S. B. Albinus de waardigheid van Prof. Anatomia & Chirurgia heeft nedergelegt is op de Academie te Leyden eenige tijd geen collegie in de Vroedkonst gehouden.

De beroemde Hoogleeraar Sandifort. Anatomie? en Chirurgia Profeffor, heeft nochtans die moeijelijke tak om de Vroedkonst te leeren wederom loffelijk aanvaart.

Op andere Academiën onzer Provintiën word op het zelve voetfpoor de Theorie der Vroedkonst geleert. Wat de PraBijk aangaat , welke het meest noodzaakelijk was, daar heeft men op onze Academie Plaatfchen tot nochtoe in 't geF 4 heel