Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 152 3

Kraamvrouw ook wat te neemen, al is het de pest voor een verloste vrouw, leerende dus aan haar Leerlingen vroegtijdig hoe zij leven moeten als zij Uit kinderharten gaan; het is fchandelijk om gezegt te worden dat menigmaal en de Vroedvrouwen Leerlingen Vrienden en Buuren dronken na huis gaan als bij gemeene lieden een kind gebooren word, en zulks is gcmeenelijk het eerfte dankoffer dat men God doet voor de gelukkige redding

De ondervinding heeft geleerd, dat de Man, Vroedvrouw cn Omftanders als beeften zo dronken waren flewiji de Kraamvrouw uiteen onvergeeflijke nalatigncid van de Vroedvrouw in articulo mortis lach en het met de dood betaalde. Was het de noodzaakelijke plicht niet van Vroedvrouwen, door beeter voorbeelden haare Leerlingen voortegaan, om zodanige lc.ian-lelykc gewoontens tegen te gaan, van bij nacht bij deftige lieden de Suikerbakkers of Broodbakkers optekioppcn, om warm brood, gelijk in Groningen en anderen Plaatfen gefchiet. Beeter waare bet dat men zich bevlytigde om voor het welzijn van Modder en Kind te waken en de Leerlingen 'beeter te onderwijzen, opdat zij nuttiger leeden voorde Maadlchappy en zodanige Vroedvrouwen wierden, daar men met zeekerheid het leven van zijn vrouw en kind aan durfde overgeven.

Na de opbakering van het kind leert de Leermec teres aan haar Leerling, hoe zij met dc gewoone plechtigneedcn het kind de Vader aanbieden moet om de offerbanden te ontfangen en van de Vader aan al dc overige Vrienden en Buuren het kind te vertoonen, die cl_k na haar vermogen de Vroedvrouw iets gecven.. By Armen en inzonderheid bij die van Stads wegen onderhouden worden, moest mijns bedunkens zuks verboode worden en door de Hoofden der °-ildens onderzoek na gedaan worden; want de Stad »eef er bet loon voor aan dc Vroedvrouwen.

Alles- afgedaan zijnde zo men meent, gaat men aan 't ecten en drinken, en eenige uuren worden metpraiiten en lachen beftecd, waardoor niet zelden «e jonge Kraamvrouwen koors en dcszclfs gevolgen

kijj-

Sluiten