Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

zy, ter eere van den Godsdienst, eene zo grooie, daartoe noodige, geldfom opbrengt.

Het was niet te onpas, dat ik ([volgens bladz. 4 5) zeide, dat men het Orgel nog niet in zync volkomenheid zag. Immers, behalven dat ik verzekerd was, dat veele Leden myner Gemeente niet konden weeten, of men al, of niet, nog eenig fieraad aan het Orgel zou toebrengen; zo waren 'er ook veelen tegenwoordig, die anderszins nooit by ons ter Kerke komen. Hoe ongunflig moesten die oordeelen over een Orgel van wit Eiken-hout, zonder eenig gewoon fieraad van Beeldwerk? Was het dan geheel onnoodig, ter eere myner Kerke, te zeggen, dat de uiterlyke vertooning van ons Orgel noch (land verbeterd te worden'?

Alleen is de vraag, of ik dit met te laage woorden heb uitgedrukt. Ik heb gezegd : alles moet noch gekleurd worden: waarlyk! ik wist 'er geen beter woord voor. 't Zou immers niet beter geweest zyn, zo ik gezegd had: alles moet noch geverwd, of gefchilderd worden V en indedaad, dewyl men voorneemens is het zelve in den fmaak van bruin Gladhout te doen vertoonen, geloof ik, dat de woorden verwen , of fchilderen daartoe zo goed niet zanden geweest zyn.

* 3 Zn

Sluiten