Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

tuur en haaren Maaker ten toon fpreidt \ zoo grootfch en kunstig haare werken uitoerfent, den menfeh zoo veel voordeel aanbrengt \ en haare bewerkers zoo heerlyk beloont ! Zondeï haar zoude boerhave zoo groot \ scheele zoo belangrijk niet geweest zijn, noch bergmann de onfterfelijkkeid verdiend hebben ! Zonder haar zouden zoo veeJe hedendaagfche Scheikundigen , wier naamen voor eeuwig der vergetenheid ontrukt zijn, de fterkfte deuren , welke de Natuur voor duizenden gefloten hieldt, niet geopend, en de grootfte uitvinders van alle eeuwen hunnen rang betwist hebben ! Zonder haar was de Geneesheer bijna een bloot befèhouwer van het menJchelijk werktuig , de Heelmeefter ronder rechtehand , en de Artfeneibereider een wezen der verbeelding.

Dat zij derhalven, die , uit eene verregaande onweetera heid of opzettelijke halftarrigheid, de groot- en uitgeftrekt* heid der Scheikunde in haar geheel, en haaren invloed op de Geneeskonst in het bijzonder j betwisten , zich verdedigen tegen de aigemeene en fluksgewijze: aangehaalde voorbeelden,, of van fchaamte blozende, de waarheid hulde doen, welke

zij

Sluiten