Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoo^ende koortsen. 13

dewijl daar door de Koorts gemakkelijk weder» om verwekt wordt; fchoon men van het Poeder N°. 7. zeer wel, 's morgens en 's avonds een theelepel vol kan laaten gebruiken.

Men heeft daarenboven op de gifte van den Koortsbast te letten ; geeft men dit middel aan volwasfenen niet tot zes drachmen of een once, tusfchen twee aanvallen , zoo doet het zelden iets.

Zoo de tijd tusfchen de twee aanvallen zoo kort mogt zijn, dat de koorts of in het geheel niet, of, zonder dat men het befpeuren kan, afgaat, en bijna terftond, zoo als de eerde aanval nauwlijks geëindigd is , de tweede reeds begint , dan moet men terftond, zoo dra de hitte eenigzins vermindert, het Poeder N°. 11. geeven , alle uuren daar mede voortgaan , ja zelfs binnen korter tijd, een drachme laaten gebruiken, opdat men ten minfte zes drachmen, voor den nieuwen aanval, in het lighaam krijge.

Indien des niettegenftaande, offchoon men het lighaam voor het gebruik van den Koortsbast genoegzaam gezuiverd heeft, de oogen beginnen geel te worden, de lijder over fpannin^ gen op de borst, benaauwdheid, drukking voor de maag klaagt, de pis zeer hoog geel wordt , en het lijf zeer geflooten is, dan moet men met den Koortsbast ophouden , dewijl anders zeer

ligt

Sluiten