is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de geneezing der inwendige ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE MAZELEN. 6f

goedaartïg zijn, echter niet altijd, want fomtijds vermeerderen fommige, vooral de hoesc. Dikwijls verfchaft eene braaking van galachtige ftoffe, van zelve ontftaan, de meefle verligting. Somtijds openbaart zich een fterke neusbloeding, die de pijn in het hoofd, de oogen, en keel, wegneemt.

Den zesden of zevenden dag worden de vlakken bleeker, drooger ,'en vallen als fchilfers af, de zwelling verdwijnt, en de koorts houdt bijna volkomen op ; den achtften dag verdwijnen dè vlakken op het geheele lighaam , den negenden ziet men dezelven niet meer, en de lijder is, até> alles geregeld gaat, gemeenlijk volkomen zonder koorts, en bevindt zich zeer wel. De ziekte is echter nog niet teneenenmaale overwonnen; want, zoo 'er geduurende de ziekte, geene ontlasting heeft plaats gehad, door braakingen, afgangen, of neusbloedingen ,• d^óo 'er thans niet eenige verligtende afgangen, of ten minften foortgelijk zweet zich opdoen, zoo de lijder koude vat, dan komt 'er zeer ligt eèh nieuwe, fterke, koorts; de fcherpte, die nog niet volkomen uit het lighaam is, valt op de longen , en maakt eene longöntfteeking, of geeft gelegenheid tot een' Iangduurigen hoest, tot verzweeringen in de long, en uitteering.

Bij de geneezing der Mazelen heeft men zich E 2 hoofd-