is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de geneezing der inwendige ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE AAMBORSTIGHEID. 87

Als de lijder van het grootfte gevaar van te zullen flikken bevrijd is, dan moet men de oorzaaken nauwkeurig navorfchen , en deeze trachten te overwinnen. Doch hiertoe is een kundig Geneesheer noodig.

Van de Beroerte.

De Beroerte (Apoplexia) is een fchielijk verlies van alle zinnen en willekeurige beweegingen , terwijl de pols blijft flaan , en de ademhaaling moeielijk is. 'Er zijn twee hoofdfoorten, de zoogenaamde (apoplexia fanguinea) en flijmerige (apoplexia ferofa )

Als de eerfte foort op de hevigfle wijze iemand aantast, doodt zij hem als in een oogenblik, zonder dat hij gered kan worden. Doch doorgaans is zij niet zoo geweldig. Beide foorten worden daarin van elkander onderfcheiden, dat bij de eerfte eene fterke, volle, pols, het aangezicht rood en opgezet, de keel dik en gezwollen is; bij de laatfte in tegendeel is het aangezicht bleeker , en de pols kleiner , of tusfchenpoozend ; men befpeurt meer gereutel op de borst , en ook neiging tot braaken. Men moet op deeze onderfcheidende tekenen wel acht geeven , dewijl 't geen in de eene foort noodzakelijk is, in de andere nadeelig kan zijn.

E 4 Zoo-