Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE GESTIKTEN. 219

wordt, de damp van kagchels, vooral wanneer die -met den bast van fmak heet gemaakt werden.

Eenige van. deeze dampen- bedwelmen allen.. Megi weet dit daaraan, dat de lijder zonder eenig teken van leven daar neder ligt, doch bij hem nog eene zagte ademhaaling te bemerken is. De- bedwelming is de eerfte graad van verflikking.

Andere flikken ten eeneninaale. De mensch is dan volkomen gelijk aan eendooden, haalt geen'adem meer, blijft zonder gevoel, of men hem prikkelt, of ■ brandt; de mond is bij de meeflen geflootcn , en voor denzelven ontdekt men taaie flijm.

In beide gevallen beftaat .de. èerfle hulp daarin, dat men zulk' eenen ongelukkigen fchielijk in de ruime lucht brenge , en hem bevrijde v,tn alle de klederen, of ten minften van die; welke- het meest drukken.

Die, welke alleen bedwelmd zijn, komen dikwijls zeer fchielijk bij, wanneer men hen met water, befproeit, fterk ruikende zaaken onder den neus houdt, of een weinig. fnuiftabak voorzichtig in den neus geblaast wordt. . Wanneer iemand waarlijk geflikt is, dan wordt 'er meer tijd en moeite vereischt. Die middelen, welke dan te pas komen, zijn de volgende:

ï. M:n

Sluiten