Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 KLARISSE, of het

Sidnei.

Maer ik vraeg aen niemand iets, dan aen die genen, die mij het loon voor mijn arbeid verfehuldigd zijn;;;, zijt gerust, niets zal ons fcheiden;

ZEVENDE TOONEEL Klarisse, Sidnei, Vrouw Summers;

Vrouw Summers.

Dat boek moet zeker van eene groote waerde geweest zijn; men heeft mij bedrogen, geloof ik; ik heb zulke lieden aengetroffen, die hun voordeel met het ongeluk van anderen doen; echter heb ik uw' fchuld betaeld; zie daer het overfchot, gij kunt het aen Mijn Heer Jen>

nins terug geven Maer, Mevrouw gij

fchreit nog gij behoeft u niet meer te bekommeren ; 't is eene gedane zaek. Is u een nieuw ongeval bejegend?

Sidnei, niet drift,

Klarisfe! dierbare Klarisfe! uw fmert moordt mij; laet af u te bedroeven, zoo gij wik dat ik leve. Ik vinde in deze omftandigheden niets, waer over wij ons behoeven te bekommeren.

Vrouw Summers; Verberg mij niets, bid ik u; wat is u toch overgekomen ?

Sid-

Sluiten