Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O ONEELSPEL, 29

dat haar dood dat zedert (Ter zyde.~) Zyn

aanblik doet my fidderen!

montoni, na een oogenblik zwygens.

Genoeg. — Ik zal hem kennen , den verrader, die

( Tegen Leonora.~) Herftel u. —■ Ik was niet voorneemens u vrees aan te jaagen.

VYFDE TOONEEL.

EEN OFFICIER, DE VOORIGEN.

de officier.

De graaf Orfino, mynheer, is op het oogenb lik aan gekomen en verlangt u in het geheim te fpreeken.

m o n t o n i.

Zeg hem dat hy kome. (De officier vertrekt.')

leonora. Ik zal my verwyderen.

montoni.

Doe dat; maar wees indagtig dat gy op morgen hertogin van Montoni en heerfchcresfe van LJdolpho wordt.

ZESDE TOONEEL.

montoni, alleen.

Orfino is aangekomen! — Ik had hem zoo fpoedig niet te rug verwagt. — Zyn rang van tweede hoofd der condottieren voldoet zyne eerzugt nietj hy wenschte

het

Sluiten