is toegevoegd aan uw favorieten.

Montoni, of Het kasteel van Udolpho; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. oi

TWAALFDE TOONEEL.

spalatro, de voorigen.

spalatro.

Alies is gereed, hertog.

montoni. Myne vrienden, laaten wy aan tafel gaan.

eerste officier.

Welk een pragtige maaltyd !

orsino, een' gouden kelk neemende. Deze kelk is vooral bewonderenswaardig.

montoni.

Dat is de myne. De waarde van denzelven is

onberekenbaar.

tweede officier.

Ik geloof het.

montoni.

Ik ben mogelyk de eenigfte in Europa, die zulk een' fchat bezit. — (tegen Leonora.) Vergun my u voor te dienen.

spalatro, voor aan op het tooneel, tegen Anna.

Wel drommels, ik ben bly hier te mogen bedienen, dewyl ik het geluk heb u mede hier te vinden.

anna.

Gy fchynt my hier beter in uw' fchik te zyn, dan op den wal?

spalatro.

Het is waar. Mejufvrouw Anna, ik heb u een

woord-