is toegevoegd aan je favorieten.

Montoni, of Het kasteel van Udolpho; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. ior

montoni, neemt hem by de hand en befchouwt

hem met woede. Stel u gerust, myn vriend, hy zal my niet onbekend blyven.

orsino, zich poogende te herfl ellen.

Dat de allerverfcbriklykfte firaf!

montoni.

Laat flegts de wraak aan my over. —• Ik ken reeds de misdaadige hand, welke het op myn leven toelegt. DE OFFICIEREN. Dat dan de fchuldige oogenbliklyk fterve!

leonora, ter zyde. Welk een fchouwfpel! de misdaad en dood in het midden der vermaaken.

montoni. Het is nog geen tyd hem te firafTen.

ORSINO.

Ik bemerk wat u hier in verhindert. De liefde

wederhoudt uwen toorn. In de daad , hoe zou men zich ook kunnen wreeken op het voorwerp dat men aanbid? montoni.

Wat wil dat zeggen?

ORSINO.

Het raadfel is niet moeilyk te ontknoopen. >— Gy huwt de zuster van eenen verrader, zy haat u, haar broeder

kwynt in den kerker

montoni.

Wel nu?

G 3 OR-