is toegevoegd aan uw favorieten.

De edele hartstogten, of De zonderlinge ruiling. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFEILEN.

Pag. 7. reg. 1% ftaat,tot ^en bruiloft,/Mf,totde bruiloft,

20. — 2. — naar het hart naast het hart.

25. — onder aan boven de tweede regel, (laat,

Leonora, lees: De Overste.

— 28. •— 4- ftaat, geen beter vangst, lees, geene

betere vangst.

— 28. —is- ftaat, bezite, lees, bezitte.

— 29, — 5. — ftond, — hond.

— 64. — 7. — noois, — nooit.

— 76. — 6. — groote, — grootte.

—— 82 14. —— pricis tempofibus , lees, priscis

temporibus.

— 89.—11. —en ik zal terwyl, — en ik zal

my terwyl.