Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo De Doove, of het Huis

zal de Juffrouw eens gaan roepen... Ha, daar is ze, 'regt ter fnee.

TWEEDE TONEEL.

De Reiziger, Juffr Grof, Kaatje.

Juffr. Grof. Is alles klaar? Kiatje! ... maar wat doet die Heer nu hier weder ?

Kaatje. Still Juffrouw! fpreek niet; luider!

Juffr, Grof. Het fpreken zal niet hinderen: hij is zoo doof, dat je 'er bang van zoudt worden.

Kaatje.

Wel jemenij! hij is doof! en dat zulk een lief Heer! zoo rijk te wezen en doof ;dat is jammer. Juffr. Grof. Rijk zeg je! hoe weet je dat hij rijk is ? Kaatje.

Zoo met een fprak hij van tagtig duizend guldens, tet als wij onder malkander van een daalder fpreken; en dat alles terwijl hij met zijn brieventasch praatte. Kijk, daar doet hij ze weer open.

De Reiziger, (bardfcbreeuivende.)

De meid!

Kaat

Sluiten