Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blyspel in een Bedryf. 237

verzoeken, om mijne Marianne op eene tweede

huwlijks-proef te zetten dat nimmermeer, blijf

mij van mijn' hals, mijne Dochter heb ik u niet gegeven, en mijne Vrouw zult gij ook niet hebben. Dok man (Zoon)

Gij wordt beledigend, mijn Heer!

Freumund,

Beledigend of niet, kort en goed. Ik bid u om 'sHemels wil! vertrek, en kom nooit weder over den drempel.

Dorman (Zoon) Ja, zodra mij het Marianne zelve beveelt, anders niet.

Freumund. Ik kan u verzekeren, mijn Heer! dat mijne Mari-

anne niet gefteld is op vifites van jonge lieden

waerlijkin't geheel niet gefteld, en door u zal ik haer niet laten verleiden.

Dorman (Zoon!) " Verleiden? voor dit domme woord mijn Heer! zult gij mij genoegdoening hebben te géven (Hij zet zijn' hoed op en tast naer zijn' degen.) Freumund. Genoegdoening? Wat? om dat ik geen bedrogen Echtgenoot zijn wil? Geenfchaep, zo als 'er honden mannen in de Stad rondloopen ? daerom moet ik u genoegdoening geven ? U jonfeen Snoeven!

Sluiten