Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. 25

in culpus; wy hebben wegens de wervers geen oogen. blik rust. Juist wierd Herbert van een' geheclen zwerm overvallen; zy jaagden zyn volk uit elkander , en hem hieuwen zy een' vinger af.

BLASDORF,

De dappere helden zyn laffe bloodaarts'. doch ik zal hen allen hun affcheid geeven. Het is niet meer als voorheen, toen men by den burgemeester de amptcn kocht: neen, ik begeer en wil niets; ik wil veel liever wakkere kaerels koopen, dat wil ik! en dan zal 'er rust zyn, daar Ha ik voor in.

DE GERECHTSDIENAAR.

Wy hebben heden vroeg by 't nazoeken alles ten naauwkeurigfte naargegaan, en een jong knaapje in arrest genomen, die een' gouden kelk in de hand had; juist den zelfden, die de huisbraakers heeft voorgelicht. Hy lochent het ook niet eens, en offchoon hy al veel defetidationibus tot zyne ontlchuldiging voorprevelt , het is toch zeker vuile visch.

BLASDORF.

Dien gy niet onderfcheiden kunt. Men brenge den knaap by my, en de ftadsfehryver moet ook terftond hier zyn. Ga, en zoek verder na, of gy nog }ets kunt uitvinden.

De gerechtsdienaar gaat heen,

B 5 *> E R-

Sluiten