Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E L. 27

antony kerlebon, ter ZydS.

Wat zyn die jongelui beminnelyk! {overluid) Gy hebt dan'tverlies van dien ongelukkigen oom beweent?

sophia.

Ja, wel oprecht hebben wy zyn verlies beweent! antony kerlebon, ter zyde met vreugd. Wat ben ik My! zy hebben'om my geweentï

sophia.

En dezen dag, baart zyn gemis ons meer hartzeer dan ooit! zo hy in leven was, zou hy zo een ongelyk huwelyk nimmer gedogen.

hendrik.

Altoos zyn de beste menfchen 't ongelukkigst I

sophia.

Ik wed, dat gy nooit geen fchipbreuk hebt gcleeden? gy---

antony kerlebon.

Zomtyds, maar dat fpyt my niet.

hendrik-

Gy zyt behouden gebleeven, om ons ongelukkig te maaken!

antony kerlebon, ter zyde.

Goed, bittere woorden ! Ik kan my byna niet' weerhouden van vreugd, {overluid) Hoor Hendrik, uw hartzeer doet my leed,en ik wil,zo veel ik kan, u betoonen dat ik goedaartig ben.

HENDRIK.

Wel nu?

Sluiten