Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeeld', indien ik niet den kindermoord op zich zelve ,y voor affchuwelyk hield,"

Tot zo ver den Hoogduitfchen Schryver; ik heb ''er al* leen bytevoegen, dat de algemeene toejuiching, waarmede het Treurfpel aballino by onze Landgenooten ontvangen is, my aanfpoorde , om van dit niet minder voortref felyk ftuk eene vertaaling te bezorgen. De moeite daar aan hefteed zal ik genoegzaam belosnd achten, indien dit Tooneelfpel deelen mag in den algemeenen roem , door aballino zo billyk in ons Vaderland verworven.

Jmft. E. 26 May J72p.

los-

Sluiten