Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« DE DRAGONDERS en de NONNEN,

josephine.

Zult gy 'er niet door verleid worden ?

a g n e s.

En gy ook niet?

josephine.

Ik beu tegens alle verleiding beveiligd.

a g n e s.

Myne Godsvrucht heeft den toets doorgeftaan.

josephine.

De menfchen kunnen doen wat zy willen. —

a g n e s.

Maar zullen de fchaapen niet van de kudde ver ivy deren

josephine.

De valfirik is kunftig; de waereld is aanloklyk.

a g n e s.

Zeg liever gevaarlyk.

josephine.

Dat is my bekend, zuster! Niemand weet dat beter als ik

a g n e s.

Ik ook, zuster, ik ook.

josephine.

Dus zal het fchynfchoon dat men ons aanbiedt ons niet van den goeden weg kunnen afbrengen?

a gn es.

Nooit, zuster, nooit; Hoe, zou men dan ,omdat de Franfchen binnen Furnes getrokken zyn, hunne grondftellingen moeten aanneemen , die ons vergunnen dit huis te verlaaten? En het is to: de Echtgenooten des Hemels, dat tueg deeze taal voert! TiVEï.-

Sluiten