Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 HET SCHOOL

zeer, dat het niet lang gefchied is; en het fchyn' of het tydltip nooit zal komen.

Benjamin a.

Ik verlang 'er meer na, als gy , Moeder! want, behalven dat ik daar door het vermaak genieten zal,de vrouw te worden van een aanzienelyk heer, zal ik, daar deze zaak geklonken is, terwyl Damis op zyn landgoed was , verheugd zyn, dat hy my, by zyne terugkomit getrouwt vind, dit zal my voor zyne verwytingen bevryaen.

Mevr. Abraham.

Denkt gy noch om Damis?

Benjam in a.

Neen Moeder! maar wat zal ik zeggen? hy

was de neef van wyien myn Vader wy zyn

te famen groot gebracht, en ik kon niemand, die beminnelyker was, als hy, ook dacht ik niet dat

'er die waren ik vond hem geeftig, deugd-

faam . hy was aardig , teerhartig, beleefd —

hy beminde my, en ik hem van gelyken.

Mevr. Abraham.

Wat valt hy af by die jongen heer! wat ziet hy 'er naar en bleek uit! wat is hy klein! wat is hy fchraal ! zyne verdiende komt een ieder belachlyk voor, en zyne liefdensbetuiging lomp en ongefchikt hy is een gering rechtsge¬

leerde, die niet anders in zyn hoofd heeft,als zyn boeken en zyn procesfen; een eenvoudig burger; ongemanierd ; laftig en zoo laf, dat men 'er misitlyk van zou worden.

Ben-

Sluiten