Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 HET SCHOOL

ik het niet langer uit zou houden; dus zou ik haaf met al haar geld na den duivel jaagen. Een mart, zoo als ik , zou het te duur koopen.

VEERTIENDE TONEEL.

De MARQUIS, BENJAMINA

De Marquis (teerhartig )

W^el nu! kom dan juffrouw! kom dan Hoe! my alleen hier laaten; my verlaaten! de Marquis van Moncade te laaten wachten! is dat wel gedaan? is dat mooy? dat vraag ik u.

Benjamina. Mynheer de Marquis ik ben te verfchoonpn. Ik was bezig my te kleeden, om voor u te verfchynen; maar toen ik wift dat gy hier waart, was het met my; hoe meer haafl: hoe minder

fpoed alles ging verkeerd. Ik dacht dat ik

nooit gedaan gekregen zou hebben. Dat maakte my wanhoopig.

De Marquis (met bevalligheid.) Het was dan voor my, dat gy uw aankleedde uw opfchikte? Ik ben verlegen over deeze oplettendheid. Gy zyt zoo fchoon als een engel'. Ik ben verrukd over het geen ik voor u doe.

Benjamina. Ja mynheer de Marquis! Ik zal het tot myn

groot-

Sluiten