is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsch schouwtoneel, bevattende oorspronglyke en andere toneelstukken na de beste schryvers gevolgd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iofj HET SCHOOL

ZESTIENDE TONEEL.

MEVR. ABRAHAM, BENJAMINA De HEER MATTHEUS, DAMIS DE COMMISSARIS, De NOTATARIS, MARTHA.

Martha.

W^el nu! gy ftelde u roor dat gy hem fchoon beet zoudt hebben, en ondertusfchen is hy het, die noch de fpot met uw dryft.

De Heer Mattheus. Dat zy zoo : laat ons dit huwelyk verder voltrekken: genoeg, dat wy 'er zoo wel zyn afgekomen.

Martha.

En gy mynheeren! zoo gy denkt, dat het hier een goed fchool is, komt 'er dan dikwyls, om u te vermaaken.

Einde van het derde en laatste Bedryf.

IfiMMfi.'ÏKHS