Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MILAAN. 29 ELFDE TO O NE EL.

FIRMIN, (allten).

Kom wij zijn toch niet ongelukkig, en ik zie dat alles wel af zal loopen. Maar laat rk om mijne jonge vriendin denken. Haar brief is vol tederheid, 't Is gedaan, als de veldtocht gedaan is trouw ik met haar; maar wat zal onze Gastheer zeggen, als hij mij dus met zijn nachtrok ziet. Goed, zoo hij eenbraaf man is, zal'hij 'er het eerst om lagchen, zoo hij het niet is.... maar het zal wel zoo zijn.

TWAALFDE T O O N E E L.

FIRMIN, BARNABé.

BARNABé-

Cïlewe zal koomen, dat is al wat ik wensch; (hy ziet Firmin) hoe, zijn hier menfchen? mijn japon! zoo dat is makkelijk; maar ik wilde wel eens weetcn , welke onbefchaamde.

FIR MIN.

(ter zyde) Daar is hij. (overluid) Ontvang mijne groete.

BARNA B é.

Mijn Heer.... maar ik ken u niet. (terzyde) Het is een deugniet.

Firmin.

Sluiten